Nachádzate sa tu

Čítajte deťom rozprávky!

Toto ste už čítali?

Publikované: 2017, október 4 - 18:54 | Kultúra
Dňa 27. IX. 2017 sa v klubovni Žitnoostrovského osvetového strediska /TTSK/ stretli milovníci rozprávok – veľkí a hlavne  tí malí... Dôvodom bol dvanásty ročník okresnej súťaže umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej rozprávky pod názvom Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý vlas, na počesť Pavla Emanuela DOBŠINSKÉHO, ktoré vyhlasuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko. Tohtoročné kolo bolo venované aj Roku Jozefa Miloslava Hurbana, velikána slovenského národa, ktorého 200. Jubileum narodenia si pripomíname.
Čítajte deťom rozprávky!

Organizátori opäť vytvorili rozprávkovú atmosféru – dekorácie na stenách zo súťaže Žitnoostrovské pastelky a na stolíku „ pravé zlato“ podkova Slncového koňa, perá vtáka Ohniváka a vlasy Deda Vševeda. A navyše ešte výstavu rozprávkových kníh slovenských autorov, dokonca aj historických, takmer storočných. V úvode podujatia sa prítomným prihovorila riaditeľka ŽOS Jana Svetlovská. Okrem pripomenutia J.M. Hurbana, dôležitosti rozprávok v našich životoch zdôraznila aj nevšedný odkaz A. Einsteina, ktorý povedal: Ak chcete mať inteligentné deti, čítajte im rozprávky. Ak chcete mať viac inteligentmné deti, čítajte im viac rozprávok. Predsedníčkou poroty bola Mgr. Dáša Szabóová.

Do súťaže sa prihlásili deti zo ZŠ Smetanov háj v Dunajskej Strede , ZŠ J.A. Komenského z Veľkého Medera, z Veľkej Paky, zo ZŠ M. Bela, Šamorín ,

z Obchodná akadémie, Veľký Meder a z Gymnázia Ladislava Dúbravu. Škoda len, že niektoré školy z okresu i z D. Stredy súťaž ignorujú. Na druhej strane veľmi milým prekvapením bol fakt, že najviac detí sa prihlásilo do najstaršej kategórie. A dokonca aj chlapci! Aj to je dôkaz dobrej tradície.

Odborná porota určila v troch vekových kategóriách nasledujúcich víťazov: v I. kategórii minuloročná víťazka Petra Mancošová z Veľkej Paky potvrdila svoje kvality. V II. kategórii vyhrala Laura Szamaránska – zo ZŠ Mateja Bela Šamorín a v III. kategórii Veronika Kelemenová – z Gymnázia L. Dúbravu /DS/. Uvedené víťazky nás budú reprezentovať na celoštátnej súťaži v Drienčanoch, kde dlhoročne pôsobil P. Dobšinský ako ev.farár. Želáme im veľa úspechov! Ako už býva zvykom na osvete v Dunajskej Strede, učiteľky, ktoré pripravili víťazky boli tiež odmenené diplomom a malým darčekom. Boli to slovenčinárky z uvedených škôl: Mgr. Marta Hasáková Mgr. Helena Szarvasová a Mgr. Dana Balážiová. Je to síce drobná pozornosť, ale skúsenosti nám potvrdzujú, že veľmi cenená. A vlastne každý účastník odchádzal s darčekom - štýlovým diplomom, časopisom Slniečko , malou knižkou, ktorú vydalo ŽOS. Ale najväčším darčekom bola výnimočne dobrá atmosféra radosti, ktorú účastníci a organizátori spolu vytvorili. Súčasťou tohto podujatia bol odborný seminár pre recitátorov a sprievodným podujatím bola výstava kníh J.M. Hurbana, ale aj pôvodných slovenských rozprávkarov. Perličkou boli knihy zo súkromnej zbierky , ktoré majú takmer sto rokov od Dobšinského, Ľudmily Podjavorinskej, Hany Gregorovej a Karola Kálala. Zodpovednou metodičkou podujatia bola Erika Sínová.

Text a foto: ŽOS