Back to top

Pongrácz Kálmán: Obyvateľom a kolegom patrí vďaka

Publikované: 23. máj 2020 - 11:18
Od začiatku marca sú domovy seniorov zatvorené. Ako testy a – našťastie – aj výsledky okresu Dunajská Streda ukazujú, bol to zdpovedný a úspešný krok, hoci vyypracovanie detailov, zodpovedná realizácia nariadení, ich vysvetlenie a prijatie obyvateľmi domovov bolo náročné. Ako minulé obdobie prežívali, sme sa opýtali Kálmána Pongrácza, riaditeľa domova seniorov.
Pongrácz Kálmán: Obyvateľom a kolegom patrí vďaka

- Nakoľko boli obyvatelia ústretoví?

Keď sa nákaza začala šíriť, správy v tlači aj v Tv o ochrane pred novým typom koronavírusu patrili medzi prvoradé. Tak aj obyvatelia ľahšie pochopili, že zavedené opatrenia slúžia pre ich dobro. Zo začiatku ani počasie nedovoľovalo, resp. nelákalo obyvateľov von. Žiaľ, s nástupom lepšieho počasia sa aj obyvvateľom čoraz viac žiadalo vychádzať. Aby sa nemuseli pohybovať iba medzi štyrmi stenami, z oboch budov sme ich organizovane púšťali von v malých skupinkách. Samozrejme, ešte stále nemôžu opúšťať areál domova, veď potom by zákaz návštev nemal žiadne opodstatnenie. Keď sa niekto vráti, napr. z nemocnice, musí na 14 dní ísť do karantény, do izolačnej miestnosti. V podstate sú naši obyvatelia s týmto uzrozumení, ale táto situácia trvá už dlho, a s obmedzeniami opatrení by aj oni privítali ich zmiernenie, keďže osobné stretnutie, blízkosť ľudí a dotyky nemôže nič nahradiť.

- Ako reagovali na prísne opatrenia rodinní príslušníci?

Tieto opatrenia sa prijali práve v záujme ochrany starších ľudí. Preto ich musia prijať aj rodinní príslušníci, a musia ich chápať práve v záujme svojich rodičov, súrodencov či iných príbuzných. Samozrejme, boli výnimočné situácie, keď sme stretnutie umožnili, napr. aby sa mohli s milovaným človekom rozlúčiť.

- Aké ochranné opatrenia ste zaviedli u zamestnancov?

Väčšinu ochranných opatrení sme zaviedli hneď na začiatku. Práve ich zodpovednosti a prístupu ďakujeme za to, že v našich domovoch sa nevyskytol ani jeden prípad nákazy.

Západnú a východnú budovu domova sme oddelili, zamestnanci sa medzi sebou nestýkali. Ten, kto pracoval v oboch, musel sa rozhodnúť, kde bude pracovať dovtedy, kým nebezpečenstvo trvá, aby sme aj týmto zabránili šíreniu nákazy. Zaviedli sme mesačné testovanie. Najprv v rámci jedného projektu ešte v apríli prebehlo genetické, tzv. PCR testovanie zamestnancov, následne v máji sme rýchlotestami od vlády otestovali zamestnancov aj obyvateľov. Kde výsledok nebol jednoznačný, urobil sa PCR test. Všetky boli negatívne, čo nás presvedčilo, že zamestnanci, ktorí predstavovali najväčšie riziko pre obyvateľov, nielen že nemajú príznaky, ale sú aj zdraví. Tí zamestnanci, ktorí sú dlhodobo PN alebo pre opateru dieťaťa čerpajú OČR, budú môcť nastúpiť do práce až po negatívnom testovaní.

Tých obyvateľov, ktorí sa vrátia z nemocnice alebo sú liečení ambulantne, umiestnime do izolačnej časti domova, kde sestry, opatrovateľky a upratovačky robia svoju prácu za ešte prísnejších hygienických opatrení. Myslím si, že napriek všetkým ochranným opatreniam, čo sa týka prevencie, riešením je testovanie. Tak sa aj fyzická a psychická záťaž znáša ľahšie, resp. dá sa včas reagovať. Veď vidíme, koľko domovov sa na Slovensku pre nákazu dostalo do krízy.

- Čím viete zaujať seniorov? Máte nejakú špeciálnu činnosť, ktorou aspoň trochu odkloníte ich pozornosť od starostí?

Snažíme sa našim obyvateľom zabezpečiť všetko, ale nákaza a s ňou súvisiace opatrenia nám prácu neuľahčili. Skupinové podujatia sme v zmysle nariadení museli zrušiť. S obyvateľmi sa zaoberajú sociálni prracovníci. Ich úlohou je v rámci individuálnych činností zaujať pozornosť našich obyvateľov. Môže to byť čítanie, počúvanie hudby, maľovanie, ručné práce, podľa zamerania jednotlivca. Patria sem aj terapeutické zamestnania, ale iba individuálne.

- Aké sú možnosti pohybu obyvateľov?

Popri prechádzke vonku za dobrého počasia aj v budove je možnosť pohybu. V domove máme na športovanie a terapiu aj telocvičňu, ale obyvatelia môžu na relaxovanie využiť aj masážne kreslá vo fyzioterapeutických miestnostiach a na chodbách. Hoci ich by najviac potešilo, keby už sami mohli zájsť do obchodu a nie iba dať si nakúpiť.

- Ako ste vyriešili komunikáciu s rodinnými príslušníkmi?

Každý si vyberie individuálnu formu. Niektorí telefonujú, niektorí si zvolili videohovor, alebo sa rozprávajú prostredníctvom rôznych aplikácií. Naša budova je dostupná, a tak sa môžu za dodržania vzdialenosti rozprávať s rodinnými príslušníkmi aj z balkónov.

- V akom horizonte vidíte možnosť uvoľnenia opatrení?

Moja mienka je, že keď naši pracovníci sa už nebudú môcť izolovať s ohľadom na ich deti, keď už budeme môcť v rámci uvoľňovania slobodne žiť, všetko sa otvorí a budú sa realizovať aj hromadné podujatia, bude treba povoliť opatrenia aj pri izolácii seniorov. Kedy k tomu príde, to musia rozhodnúť príslušné inštitúcie.

- Aké kroky môžete urobiť pri zavádzaní uvoľňovania?

Zatiaľ sa opatrania nezmiernili. Teda až ich modifikácia určí, aké kroky môžeme urobiť v súvislosti s uvoľňovaním opatrení voči domovom seniorom.

-rovin-

Toto ste už čítali?