Nachádzate sa tu

Vzdelávanie

Aj chodby dostali meno

12.06.2017

Pri príležitosti 110. výročia narodenia Szabóa Gyulu sa vo štvrtok popoludní konalo v škole pomenovanej po ňom jedno nezvyčajné podujatie

Svetový deň zdravia 2017

10.04.2017

7. apríl 1948 sa uznáva za dátum vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie. Odvtedy oslavuje Svetová zdravotnícka organizácia a s ňou celý svet v tento deň Svetový deň zdravia. Každoročne vyhlasujú tému, ktorej bude Svetový deň zdravia venovaný. Témou,...

Zápisy prvákov do ZŠ v meste

06.04.2017

V Dunajskej Strede sa zápisy do základných škôl na školský rok 2017/18 konajú v období od 20. do 28. apríla 2016 v zmysle všeobecne záväzného mestského nariadenia. Zápisy do materských škôl budú v máji.

Voda je život

05.04.2017

Pitná voda je na svete čoraz vzácnejšia. Ide skutočne o tú vodu z rozprávok, ktorá sa stáva reálnym synonymom života. Nie však rozprávkového, ale toho obyčajného, každodenného, ktorý si bez vody nedokážeme ani predstaviť. V tomto duchu pripravili...

Pripravujú sa

03.04.2017

V marci sa uskutočnil výber účastníkov mobility v rámci projektu Erasmus+ na Strednej zdravotníckej školy v Dunajskej Strede. Projektu sa zúčastní 10 žiakov 3. ročníka v študijnom odbore zdravotnícky asistent a 2 odborní učitelia školy.

Deň učiteľov...

01.04.2017

Nižšie uverejňujeme slávnostný príhovor zástupcu primátora Lászlóa A. Szabóa prednesený k príležitosti Dňa učiteľov.

Strieborný a zlatý dážď na zdravotnej

30.03.2017

Niekomu sa môže zdať, že nadpis preháňa, ale naša škola je na svoje talenty hrdá. Lavice dunajskostredskej strednej zdravotnej školy derie 150 žiakov denného štúdia a o talenty nemajú núdzu.

Čítať je radosť!

30.03.2017

Ešte pred stretnutím so spisovateľom Tóthom Lászlóm sa žiaci oboznámili s jeho rozprávkami a poéziou, potom sa aj sami podujali napísať rozprávku.

Prezentovali formy poskytovania sociálnej starostlivosti

18.03.2017

O cieloch sociálnej starostlivosti žiaci Strednej zdravotníckej školy častokrát počuli od učiteľov na hodine sociálnej starostlivosti, ale ako to funguje v praxi to im vysvetlil pán poslanec mestského zastupiteľstva Dunajská Streda György Bugár dňa 14. a 15...

Prichádza polročné vysvedčenie

03.02.2017

V piatok 3. februára budú v školách polročné prázdniny. Žiaci dostávajú polročné vysvedčenia. Mnohí žiaci ho očakávajú so strachom, hoci odborníci stále odporúčajú rodičom, aby pri pozretí si známok na vysvedčení nereagovali prehnane, skôr kľudne a aby...

Stránky