Back to top

XXX. výročie Nežnej revolúcie v Gallery Nova

Publikované: 20. november 2019 - 10:36
V upršaný večer 13. novembra 2019 sa v priestoroch galérie Žitnoostrovského osvetového strediska /zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj/ GALLERY NOVA uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy DOKUMENT ´89 a diskusiu s aktérmi novembrových udalostí v roku 1989 priamo v Dunajskej Strede. Expozíciu tvoria autentické fotografie autorov Ferenca Fogasa, v tom čase kmeňového člena redakcie Žitný ostrov - Csallókӧz a neprofesionálneho fotografa MUDr. Edmunda Örzsika.
XXX. výročie Nežnej revolúcie v Gallery Nova

Fotografie dopĺňajú dokumenty a kópie niektorých strán okresných novín, ktoré jasne zrkadlia atmosféru z ulíc, z jednotlivých štátnych či spoločenských organizácií a hlavne v spoločnosti v okresnom meste.

V úvode   vernisáže na gitare zahrala a zaspievala úspešná folková speváčka   Réka Kázmér.  Zaujímavé bolo, že niektorí účastníci sa k spevu pridali a tak už od samého počiatku sa tvorila výnimočná atmosféra večera, novembrová atmosféra nádeje na dobré zmeny. Expozícia nie je tak o umení fotografie, ale môžeme povedať, že je o umení života. Nekladie si za úlohu robiť politické rozbory či rozpory, ale prináša holé fakty slovom i obrazom z novembrového diania v roku 1989 v centre Žitného ostrova. Je to pocta ľuďom, na pódiu i pod ním, ktorí v čase, keď nebolo vôbec nič isté, odvážne a nezištne prišli a podporili zmenu režimu. Hosťami večera boli László BARAK, novinár, publicista a šéfredaktor portálu parameter.sk. a Ľubo NAVRÁTIL, novinár, publicista a prekladateľ, tiež významný organizátor podujatí v Dunajskej Strede, ktorému sme úprimne zablahoželali k oceneniu CENA SLOBODY Antona SRHOLCA. Je to najvyššie ocenenie TTSK a v sobotu 9. XI. 2019 ho pánovi Navrátilovi odovzdal župan JOZEF VISKUPIČ. Beseda bola nesmierne spontánna a pútavá. V publiku sa stretlo viacero osobností, ktoré taktiež boli aktívne zúčastnení demonštrácií, či nezištne pomáhali pri ich tvorbe. Bola to výtvarníčka Mária Szakáll – Farkas, bývalá osvetárka, ktorá tvorila plagáty a letáky v roku 1989 a 1990, ďalej Marian Baláži, Rasťo Baluška či Tibor Hrapka, alebo právnik Lajos Mészáros. Spomínala sa aj hudobná skupina DIOPTRIK, ktorá poskytla ozvučenie na historicky prvé stretnutie 26. XI. 1989 - ešte na parkovisku za kultúrnym strediskom. Samozrejme jeden z najdôležitejších je pán Ferenc Fogas – fotograf, člen redakcie Žitný ostrov Csallókӧz, ktorý veľmi pozorne zdokumentoval dianie hlavne v Dunajskej Strede, ale aj v celom okrese. Pán Örzsik sa z pracovných dôvodov ospravedlnil. A poďakovanie patrí pánovi Attilovi Simonovi z Fórum Inštitút v Šamoríne, ktoré nám nezištne poskytlo fotografie autora F. Fogasa, ktoré získalo pred rokmi do archívu. Gallery Nova, tento rok slávi desaťročie svojej existencie. Bola a je naplnená pestrými podujatiami a veľkým záujmom zo strany verejnosti. Preplnené výstavné priestory boli aj 13. novembra, atmosféra bola podnetná, chvíľami nostalgická, plná spomienok na krásne chvíle, ktoré nás všetkých spájali. Veď: Sľúbili sme si lásku ...

Fotogaléria Dokuemnt '89

jana svetlovská
Foto: Nagy Gyula

Toto ste už čítali?

Cookies